U koje zemlje šaljete telegram?

Telegrame šaljemo u sve zemljE naznačene u cjeniku.

Cijena međunarodnog slanja sukladna je trenutno važećem cjeniku.

Telegrame šaljemo u sve zemlje