Refund policy

PRAVILA POVRATA SREDSTAVA TELEGRAM-BEBA.EU

Povrat proizvoda
Ako želite reklamirati, zamijeniti ili vratiti proizvod, uz njega obavezno morate imati račun.
U slučaju da imate reklamacije na proizvode ili uslugu, potrebno je podnijeti pisani prigovor najkasnije u roku od 15 dana na adresu reklamacije@telegrami-brzojavi.eu ili preporučeno putem pošte.
Obrazac za prigovor možete preuzeti u priloženom dokumentu na kraju teksta.
Na zaprimljene prigovore, Telegrami-brzojavi.eu donijet će odluku u roku od 15 dana.
U slučaju povrata proizvoda potrošač je dužan obratiti se prigovorom pismenim putem na e-mail adresu: reklamacije@telegrami-brzojavi.eu.
Za više informacija možete nam se obratiti na broj telefona 099 6606-930.

Odustajanje od narudžbe
U slučaju odustajanja od narudžbe napravljene na internetskim stranicama Telegrami-brzojavi.eu kontaktirajte nas:
• na broj telefona: 099 6606-930
• na e-mail adresu: narudzba@telegrami-brzojavi.eu
Ukoliko ste odustali od narudžbe u trenutku u kojem je paket s naručenim telegramom već poslan, niste ga dužni preuzeti

Nemogućnost isporuke od strane trgovca
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane trgovca zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, ili ga nije moguće dostaviti, trgovac će obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Nemogućnost isporuke od strane trgovca u slučajevima akcije i velike potražnje proizvoda
U slučaju velikih akcija i posebnih ponuda kada je velika potražnja proizvoda, trgovac će zbog nemogućnosti isporuke proizvoda zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, ili ga nije moguće dostaviti u zadanom terminu, obavijestiti potrošača o otkazivanju narudžbe.
To su slučajevi u kojima je potrošač izvršio /predao narudžbu, ali nije izvršio uplatu i nije napravljena potvrda kupovine/sklapanje ugovora od strane trgovca, kao i u slučaju kada je potrošač odabrao plaćanje karticom (naplata neće biti realizirana s naše strane).

PREDUGOVORNA OBAVIJEST
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Potrošač koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, telefonska prodaja, prodaja putem društvenih mreža) sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku četrnaest (14) dana od dana primitka proizvoda. Potrošač se prije kupnje treba upoznati sa Općim Uvjetima unutar kojih stoji predugovorna obavijest i obrazac za jednostrani raskid ugovora.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju:
ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
ako je predmet Ugovora zapečaćeni proizvod koji je zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je proizvod bio otpečaćen nakon dostave
ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima
ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno računalnih programa ili digitalnih sadržaja koji su otpečaćeni/korišteni nakon isporuke
Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora trgovca Telegrami-brzojavi.eu obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom na adresu trgovca ili na e-mail: reklamacije@telegrami-brzojavi.eu .
U izjavi jednostranog raskida Ugovora potrebno je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na službenoj web stranici (link) gdje ga potrošač može preuzeti (isprintati i ispuniti ili ispuniti u elektroničkom pdf formatu) i potom poslati Telegrami-brzojavi.eu koji će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora također elektroničkom poštom.
Ako potrošač jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Telegrami-brzojavi.eu zaprime potrošačevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je potrošač odabrao drugu vrstu isporuke koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena i koji povrat u tom slučaju trgovac nije dužan izvršiti. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Telegrami-brzojavi.eu mogu izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen kako je propisano Zakonom ili nakon što bude dostavljen dokaz da je trgovac zaprimio proizvod natrag, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata proizvoda potrošač mora snositi sam. Potrošač, prema Zakonu o zaštiti potrošača, snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom (otpakirani proizvod, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje proizvoda i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda propisanu Zakonom, a koja se odnosi na korištenje prava za jednostrani raskid ugovora, te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.
OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, možete podnijeti pisanim putem na adresu trgovca ili putem e-maila na: reklamacije@telegrami-brzojavi.eu.
Kako bi Vam sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem - sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka: ovdje (LINK)

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
Telegrami-brzojavi.eu obvezuju se poštivati anonimnost i privatnost potrošača Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prikupljati može osobne podatke potrošača, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste potrošač dobrovoljno dostavi.
Telegrami-brzojavi.eu navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva potrošača kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. Telegrami-brzojavi.eu prikupljaju, obrađuju i objavljuju podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta potrošača i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta potrošača.
Telegrami-brzojavi.eu ne bilježe broj vaše kreditne kartice niti pohranjuju transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti Vaše podatke.
Registracijom dajete suglasnost da Vas Telegrami-brzojavi.eu u svrhu promocije usluge i proizvoda mogu putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluga. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.
Ako prihvaćate Uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
Telegrami-brzojavi.eu zadržavaju pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.
Isključenje iz uporabe, naknada štete
Telegrami-brzojavi.eu ovlašteni su iz daljnje uporabe stranica isključiti onog potrošača koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava potrošača, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://www.telegrami-brzojavi.eu/ ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na https://www.telegrami-brzojavi.eu/ te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja i lobira ili utječe na oglašivače-trgovce sa https://www.telegrami-brzojavi.eu/ da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Telegrami-brzojavi.eu, uz isključenje takvog potrošača, mogu zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Telegrami-brzojavi.eu će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje potrošače.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA
Telegrami-brzojavi.eu unaprijedili su politiku privatnosti i korištenja cookiesa, u skladu s novom europskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja, kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružati bez cookiesa.
Nadležnost
Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://www.telegrami-brzojavi.eu/ ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.
Ovi uvjeti stupaju na snagu danom objave na Internet stranicama.

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.
U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam proizvod bude vraćen ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam proizvod poslali nazad.
Proizvod pošaljite na Odjel reklamacija, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata proizvoda morate snositi sami.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koji je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača: ______________________________________________
E-mail, telefon: ____________________________________________________________

Prima: Telegrami-brzojavi.eu, Tvrtka
(OIB)
(adresa)
099 6606-930,
e-mail: reklamacije@telegrami-brzojavi.eu ,

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe navedene na računu.

Potpis potrošača:_______________________________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

Datum: ______________

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora