NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

1.p: Interesira Vas koliko riječi/ slova smije sadržavati poruka.

  o: max 500 riječi ili do 1500 znakova/slova/brojeva

2. p: Mogu li se veće narudžbe plaćati kreditnim / debitnim karticama?

    o: Da, uskoro će biti omogućena i ta funkcija i za manje iznose, ispod 100 kn