Kada će stići telegram? Rokovi

Rokovi uručenja -

ZAGREB - hitno - ISTI DAN za narudžbe zaprimljene do 16 sati

HRVATSKA - u pravilu 90% pošiljaka se dostavi

već idući dan, a prema propisanim rokovima.

U rokove uručenja se ne ubrajaju: 

  • dan narudžbe

  • vrijeme prispijeća narudžbe nakon 14 sati,

  • vrijeme kašnjenja zbog netočnih i nepotpunih podataka pošiljatelja i/ili primatelja

  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez naše krivnje

  • neradni dani i dani kada se ne obavlja uručenje poštanskih pošiljaka od naše strane ili strane naših partnera

Ako je pošiljka naručena  nakon krajnjeg roka navedenog za prijam ili ubacivanje poštanskih pošiljaka prema kategoriji brzine prijenosa pošiljaka, rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.

Za pošiljke adresirane za primatelje na otocima rokovi uručenja produžuju se za jedan dan.

Telegrami se ne uručuju vikendom i blagdanom (osim Zagreba).

U slučaju elementarnih nepogoda, više sile, epidemije, posebnih vladinih mjera,kriznih situacija i slično, rokovi dostave mogu biti produženi-

Informiraju se svi klijenti da su dužni upoznati se s uvjetima poslovanja prije same narudžbe i korištenja naših usluga. 

Za vrijeme trajanja posebnih mjera (npr. COVID-19) telegrami se neće isporučivati u neke bolnice, već na kućnu adresu.

Moguća su i dodatna kašnjenja zbog posebnog rukovanja i ili režima.

Odaberite Kućnu adresu ili adresu rodilišta i razveselite majku i bebu

Kada će stići telegram? Rokovi uručenja telegrama