Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 2

DANAS ! - POŠALJI 2 TELEGRAMA PLATI 1

108 Telegram Roda & Beba u Pošti

108 Telegram Roda & Beba u Pošti

BRZO SLANJE TELEGRAMA/ČESTITKE NA ADRESU

Redovna cijena €2,90
Redovna cijena €0,00 Prodajna cijena €2,90
HIT! 💕🐱‍💻 u dolasku ✨
UPIŠITE PORUKU! Vaš Telegram šaljemo ODMAH, a Vi ga plaćate u roku 7 dana

iskoristi besplatno poklon " kod50 " za popust i brzo slanje

Telegram Roda & Beba u Pošti

Kao što roda donosi djecu tako i Telegram u rodilište donosi poklone i lijepe želje za sretano rođenje, majci i maloj bebi

brzo slanje 0-24 h, prosječno vrijeme isporuke: 4h:27min ZG

brzo slanje NA ADRESU PRIMATELJA PUTEM OVOG WEB PORTALA 0-24 h

prosječno vrijeme isporuke: 4h:27min ,

TELEGRAM ŠALJEMO ODMAH, PLAĆATE GA KASNIJE

NEKA RODILIŠTA NE PRIMAJU TELEGRAME I POKLONE IZ SIGURNOSNO ZDRAVSTVENIH RAZLOGA. U SVAKOM SLUČAJU TELEGRAM MOŽETE UVIJEK POSLATI NA ADRESU RODILJE

Popis rodilišta / rađaone POŠALJITE TELEGRAM ☎ 099 6606 930 ✅

RODILIŠTE RAĐAONE - po županijama i gradovima 2023

Bjelovarsko-bilogorska  Bjelovar - RODILIŠTE BJELOVAR ( bolnica Bjelovar )

Opća bolnica Bjelovar Odjel ginekologije i opstetricije - Mihanovićeva 8, Bjelovar  

Brodsko-posavska Nova Gradiška - RODILIŠTE NOVA GRADIŠKA

Opća Bolnica Nova Gradiška rodilište - Andrije Štampara 17, Nova Gradiška  

Slavonski Brod - RODILIŠTE SLAVONSKI BROD forum

OB "Dr. Josip Benčević" - A. Štampara 42, Slavonski Brod  

Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik - RODILIŠTE DUBROVNIK 

Opća bolnica Dubrovnik Odjel za opstetriciju - Roka Mišetića 2, Dubrovnik  

Metković - RODILIŠTE METKOVIĆ

DZ Metković - Ante Starčevića 12, Metković  

Istarska Pula -  Opća bolnica Pula - Zagrebačka ulica 30, Pula

Karlovačka Karlovac - RODILIŠTE KARLOVAC ( bolnica Karlovac rodilište - karlovačko rodilište) 

Opća bolnica Karlovac Služba za ženske bolesti i porode - A. Štampara 3, Karlovac,   

Ogulin - RODILIŠTE OGULIN

Opća bolnica Ogulin Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bolnička 38, Ogulin  

Koprivničko-križevačka Koprivnica - RODILIŠTE KOPRIVNICA

Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek", Koprivnica Odjel rodilišta - Ulica dr Željka Selingera bb, Koprivnica  

Krapinsko-zagorska ( bolnica Bračak rodilište ) Zabok - RODILIŠTE ZABOK ( bolnica Bračak Zabok )

Opća bolnica Zabok Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bračak 8, Zabok, 

Ličko-senjska Gospić - RODILIŠTE GOSPIĆ

Opća bolnica Gospić Odjel ginekologije - Kaniška 111, Gospić  

Međimurska Čakovec - RODILIŠTE ČAKOVEC

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Odjel ginekologije i porodiljstva - I. G. Kovačića 1E, Čakovec  

Osječko-baranjska Našice - RODILIŠTE NAŠICE

Opća županijska bolnica Našice Odjel ginekologije i porodništva - Ulica Bana Jelačića 6, Našice  

Osijek - RODILIŠTE OSIJEK (KBC Osijek rodilište - Osijek rođeni - osječko rodilište - rodilište Osijek)

Klinika za ginekologiju i opstetriciju kliničkog bolničkog centra Osijek - Josipa Huttlera 4, Osijek  

Požeško-slavonska Pakrac - RODILIŠTE PAKRAC ( bolnica Pakrac )

Opća županijska bolnica Pakrac - Bolnička 68, Pakrac  

Požega - RODILIŠTE POŽEGA

Opća županijska bolnica Požega Rodilište s rađaonicom - Osječka 107, Požega  

Primorsko-goranska Rijeka - RODILIŠTE RIJEKA (Rijeka rodilište  - riječko rodilište kontakt:

KBC Rijeka Rodilište - Cambierijeva 17/5, Rijeka  

Sisačko-moslavačka Sisak - RODILIŠTE SISAK ( Sisak rođeni )

Opća bolnica Sisak - J.J.Strosmajera 59, Sisak  

Splitsko-dalmatinska Imotski - RODILIŠTE IMOTSKI

DZ Imotski - Dr. Josipa Mladinova 20, Imotski   Makarska - RODILIŠTE MAKARSKA

DZ Makarska - S. Ivičevića 2, Makarska  

Sinj - RODILIŠTE SINJ

Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije Ispostava Sinj - rodilište - Ramska bb, Sinj  

Split - RODILIŠTE SPLIT

( KBC Split rodilište a - novo rodilište Split - splitsko rodilište Split rođeni - rodilište Split adresa :)

KBC Split Klinika za ženske bolesti i porode - Spinčićeva 1, Split  

Varaždinska Varaždin - RODILIŠTE VARAŽDIN ( varaždinsko rodilište - rodilište Varaždin rođeni )

Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo - Ivana Meštrovića bb, Varaždin  

Virovitičko-podravska Virovitica - RODILIŠTE VIROVITICA 

Rodilište Opće bolnice Virovitica - Ljudevita Gaja 21, Virovitica  

Vukovarsko-srijemska Vukovar- RODILIŠTE VUKOVAR

Opća bolnica Vukovar - Županijska 37, Vukovar

Vinkovci - RODILIŠTE VINKOVCI ( Vinkovačka bolnica rodilište )

Opća županijska bolnica Vinkovci Ginekološki odjel - Zvonarska 57, Vinkovci

Zadarska - (057 zadarsko rodilište - (057 zadarka rodilište dr Dominik Rukavina ) Zadar - RODILIŠTE ZADAR

Opća bolnica Zadar Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bože Peričića 5, Zadar

Šibensko-Kninska Knin - RODILIŠTE KNIN

Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin Rodilište - Kralja S. Suronje 12, Knin  

Šibenik - RODILIŠTE ŠIBENIK ( šibensko rodilište )

Opća bolnica Šibensko kninske županije Služba ginekologije i opstetricije - Stjepana Radića 83, Šibenik  

Grad Zagreb - najbolje rodilište u Zagrebu - privatno rodilište Zagreb Zagreb - RODILIŠTE ZAGREB

Rodilište Petrova

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i Medicinskog fak. Sveučilišta u Zagrebu - Petrova ulica 13, Zagreb ( rodilište Petrova Zagreb - Petrova rodilište - Petrova bolnica rodilište )

Rodilište Vinogradska

KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo - Vinogradska cesta 29, Zagreb ( Vinogradska rodilište Vinogradska bolnica rodilište )

Rodilište Merkur

Klinička bolnica Merkur Klinika za ženske bolesti i porode - Zajčeva 19, Zagreb ( KB Merkur rodilište - bolnica Merkur rodilište Merkur )

Rodilište Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh - Sveti Duh 64, Zagreb ( Rodilište Sveti Duh - Bolnica Sveti Duh rodilište )

Rodilište Podobnik 

Podobnik RODILIŠTE- Sveti duh 112 Zagreb ( Rodilište i poliklinika Podobnik - Privatno Rodilište Podobnik )

Predviđa se da se rađaona za ginekologiju i trudnice i bebe sagradi na novom prostoru.

Dnevna bolnica za ginekologiju i opstetriciju odjel rodilišta, ili rađanje kod kuće u hrvatskoj ? To pitanje više ne postoji. Jasno je da imamo veliki broj rodilišta koja mogu prihvatiti na vrijeme sve trudnice. Trudnice koje su na porodu imaju potpunu njegu i nadzor.

Opće bolnice imaju rodilišta u okviru svojih prostora kako se u rodilištima tj rađaonama na porod ne bi čekalo ni trenutka i kako bi na odjelu Rodilja dobila sva potrebna skrb kako je to i u drugim europskim zemljama uređeno.

Rađaone u bolnici danas su uobičajeni standard.

Bolnica

znak za BOLNICA

H - međunarodni znak za bolnice

Bolnica (u prošlosti hospital ili lazaret) ustanova je za liječenje bolesnika. Zadaća je bolnice da prima bolesnike na liječenje i njegu; da stručno i statistički obrađuje svoj bolesnički materijal te da rezultate objavljuje službenim putem ili u stručnim i znanstvenim krugovima; da unapređuje medicinsku znanost i da odgaja liječnički podmladak i pomoćno zdravstveno osoblje.

Vrste bolnica

U prošlosti

Hospitali (lat. hospitalis "gostinjski") ili gostinjci najprije su bile sobe ili prostori za goste odnosno strance, koji su se poslije koristili za liječenje gostiju, putnika i drugih.

Lazareti su isprva bili izolacijske bolnice ili skloništa, a dobili su ime po Hospitale Sancti Lazari u Rimu gdje su već u 7. stoljeću izolirali gubavce. 

1374. određeno je u Mlecima da se na Otoku sv. Lazara postavi karantena protiv kuge, u kojoj su svi došljaci s Istoka morali proboraviti 40 dana (tal. quaranta "četrdeset", odatle "karantena"), da se očiste i liječnički pregledaju.

Kasnije su se lazaretom nazivale uglavnom vojne bolničke ustanove te previjališta i zavojišta ranjenika.

Danas

Bolnice su javne i privatne (lječilišta, sanatoriji itd.).

Javne bolnice moraju primati bolesnike bez obzira na platežnu sposobnost. Po svom radu su opće i specijalne.

Opće bolnice liječe bolesnike svih vrsta bolesti, dok su specijalne bolnice namijenjene liječenju posebnih skupina oboljenja (umobolnice, rodilišta, bolnice za tumore, zarazne bolesti itd.) ili posebnih bolesnika (npr. dječje bolnice).

Opće bolnice mogu biti uređene samo za najnužnije bolničko liječenje, a mogu imati i posebne odjele za stručno liječenje.

Povijest

Antika

Bolnice su poznate od davnina, ali su to isprva bila više primitivna sirotišta, ubožišta ili njegovališta staraca i nemoćnih.

Ipak su se ovakve ustanove povremeno brinule i za liječenje bolesnika ili ranjenika. U Indiji su već u 5. st. pr. Kr. postojale ustanove slične današnjim bolnicama.

Bolničkim se liječenjem može smatrati i ono liječenje, kojim su se bavili svećenici u staroegipatskim hramovima Izide i Serapisa ili u starogrčkim hramovima Asklepija. U krajevima pod utjecajem grčke kulture i medicine bolesnici su prvo bili smještani u hramove, gdje su se molili za zdravlje, ležali i iščekivali ozdravljenje. Kasnije su se uz hramove gradile posebne prostorije za bolesnike, asklepijeji, posvećeni bogu Asklepiju.

Na liječenje u takvim prostorijama (lat. incubatio) imali su pravo samo bolesnici koji su za života darivali hram. Asklepijeji u Ateni i u Epidauru bili su glasoviti po čitavom tadašnjem civiliziranom svijetu.

Naposljetku su ta skloništa postala školama terapeutike, jer su uz njih bile uređene neke vrste kliničkih predavaonica, gdje se učio liječnički naraštaj. Takve su škole bile na Kosu (gdje se prema predaji školovao Hipokrat) i Knidu, gdje je cvala empirijska medicina i prirodno liječenje, a osobito hidroterapija, masaža i tjelovježba.

Hrvatska

Najstariju bolnicu u hrvatskim krajevima gradi templarski red 1186. u Sv. Petru na Bojištu kod Nina.

Godine 1347. osnovana je bolnica u Dubrovniku. Zgrada se nalazila s južne strane ženskoga samostana sv. Klare.

Bolnica se zvala hospitale magnum, da bi kasnije bila preimenovana u Domus Christi. Bila je, kao i drugi hospitali onoga doba, više sklonište za starce negoli bolnica.

Uz nju je 1420. osnovana i ljekarna istog imena, koja i danas postoji.

Ovaj je veliki hospital zaključkom senata od 26. veljače 1540. pretvoren u pravu javnu bolnicu i vjerojatno ili preseljen u novu zgradu, ili mu je postojeća bila znatno povećana i uređena. 

1888. Dubrovnik dobiva novu bolničku zgradu na Boninovu, dok je stara pretvorena u ubožište.

Tijekom srednjega vijeka hospitali-ubožnice javljaju se po svim većim mjestima i na  Primorju.

U Zadru je prije XIX. st. bilo desetak hospitala, među kojima jednome trag vodi čak u 559. Od njega je kasnije nastala vojnička, a 1904. građanska bolnica.

U kasnije vrijeme su bili poznati hospitali za posebne bolesti - leprozoriji u Zagrebu, Oborovu, Čazmi, Dubrovniku, Trogiru, Kotoru, Stonu i Konavlima. U Dubrovniku su bila dva, jedan iz 1320. na Pilama, a drugi iz 1463. na Pločama.

Trogirski je bio na otoku Čiovu, a potječe iz 1372. Kotorski je iz 1435. i jedini nosi pravi naslov Hospitale sancti Lazari sive leprosorum. Posebna je bila i bolnica protiv bolesti "škrljevo", prozvana po mjestu Škrljevu.

the cookie settings on this website are set to allow cookies to give the best browsing experience possible are set to allow if you continue to use this website without changing your cookie settings or you click accept below then you are consenting to this cookies to give you the best browsing experience possible on this website are set to allow

Često traženi pojmovi: 

torba za rodilište
rodilište split
staro rodilište split
rodilište rijeka
staro rodilište rijeka
sveti duh rodilište
rodilište sveti duh
rodilište varaždin
petrova rodilište
rodilište zadar
medicina rada rijeka staro rodilište
rodilište merkur apartman cijena
vinogradska rodilište
privatno rodilište hrvatska
rodilište nova gradiška
rodilište slavonski brod forum
splitsko rodilište
staro riječko rodilište
staro rodilište rijeka adresa
staro rodilište split medicina rada
merkur rodilište
privatno rodilište rijeka
privatno rodilište u zagrebu
rodilište našice
rodilište sinj
rodilište vinkovci
staro riječko rodilište adresa
vinkovačka bolnica rodilište
bolnica merkur rodilište
bolnica pakrac rodilište

Što sadrži Vaš Telegram?

Vaš telegram se priprema za slanje odmah nakon što je narudžba izvršena sa Vaše strane putem teleFona ili putem ovog web portala.

1. Samoljepljiva Koverta sa prozorom

2. Telegram/Čestitka u boji sa personaliziranom porukom

3.Odabir gotovih stihova

4. Izrada, pakiranje, slanje

5.Besplatno po Vašem odabiru: ukrasna mašna, Elegantni križić, personalizirana narukvica za bebe i mame, ruža..

6.uz doplatu: Plišanac po želji, personalizirane narukvice sa imenima

7.Torta od pelena

Adresa primatelja telegrama

mora biti cjelovita (ime i prezime ili naziv primatelja; ulica i kućni broj; naziv mjesta i poštanski broj) kako bi uručenje telegrama bilo osigurano i u predviđenom roku.

Popis rodilišta / rađaone POŠALJITE TELEGRAM ☎ 099 6606 930 ✅

RODILIŠTE RAĐAONE - po županijama i gradovima 2023

Bjelovarsko-bilogorska  Bjelovar - RODILIŠTE BJELOVAR ( bolnica Bjelovar )

Opća bolnica Bjelovar Odjel ginekologije i opstetricije - Mihanovićeva 8, Bjelovar  

Brodsko-posavska Nova Gradiška - RODILIŠTE NOVA GRADIŠKA

Opća Bolnica Nova Gradiška rodilište - Andrije Štampara 17, Nova Gradiška  

Slavonski Brod - RODILIŠTE SLAVONSKI BROD forum

OB "Dr. Josip Benčević" - A. Štampara 42, Slavonski Brod  

Dubrovačko-neretvanska Dubrovnik - RODILIŠTE DUBROVNIK 

Opća bolnica Dubrovnik Odjel za opstetriciju - Roka Mišetića 2, Dubrovnik  

Metković - RODILIŠTE METKOVIĆ

DZ Metković - Ante Starčevića 12, Metković  

Istarska Pula -  Opća bolnica Pula - Zagrebačka ulica 30, Pula

Karlovačka Karlovac - RODILIŠTE KARLOVAC ( bolnica Karlovac rodilište - karlovačko rodilište) 

Opća bolnica Karlovac Služba za ženske bolesti i porode - A. Štampara 3, Karlovac,   

Ogulin - RODILIŠTE OGULIN

Opća bolnica Ogulin Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bolnička 38, Ogulin  

Koprivničko-križevačka Koprivnica - RODILIŠTE KOPRIVNICA

Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek", Koprivnica Odjel rodilišta - Ulica dr Željka Selingera bb, Koprivnica  

Krapinsko-zagorska ( bolnica Bračak rodilište ) Zabok - RODILIŠTE ZABOK ( bolnica Bračak Zabok )

Opća bolnica Zabok Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bračak 8, Zabok, 

Ličko-senjska Gospić - RODILIŠTE GOSPIĆ

Opća bolnica Gospić Odjel ginekologije - Kaniška 111, Gospić  

Međimurska Čakovec - RODILIŠTE ČAKOVEC

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Odjel ginekologije i porodiljstva - I. G. Kovačića 1E, Čakovec  

Osječko-baranjska Našice - RODILIŠTE NAŠICE

Opća županijska bolnica Našice Odjel ginekologije i porodništva - Ulica Bana Jelačića 6, Našice  

Osijek - RODILIŠTE OSIJEK (KBC Osijek rodilište - Osijek rođeni - osječko rodilište - rodilište Osijek)

Klinika za ginekologiju i opstetriciju kliničkog bolničkog centra Osijek - Josipa Huttlera 4, Osijek  

Požeško-slavonska Pakrac - RODILIŠTE PAKRAC ( bolnica Pakrac )

Opća županijska bolnica Pakrac - Bolnička 68, Pakrac  

Požega - RODILIŠTE POŽEGA

Opća županijska bolnica Požega Rodilište s rađaonicom - Osječka 107, Požega  

Primorsko-goranska Rijeka - RODILIŠTE RIJEKA (Rijeka rodilište  - riječko rodilište kontakt:

KBC Rijeka Rodilište - Cambierijeva 17/5, Rijeka  

Sisačko-moslavačka Sisak - RODILIŠTE SISAK ( Sisak rođeni )

Opća bolnica Sisak - J.J.Strosmajera 59, Sisak  

Splitsko-dalmatinska Imotski - RODILIŠTE IMOTSKI

DZ Imotski - Dr. Josipa Mladinova 20, Imotski   Makarska - RODILIŠTE MAKARSKA

DZ Makarska - S. Ivičevića 2, Makarska  

Sinj - RODILIŠTE SINJ

Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije Ispostava Sinj - rodilište - Ramska bb, Sinj  

Split - RODILIŠTE SPLIT

( KBC Split rodilište a - novo rodilište Split - splitsko rodilište Split rođeni - rodilište Split adresa :)

KBC Split Klinika za ženske bolesti i porode - Spinčićeva 1, Split  

Varaždinska Varaždin - RODILIŠTE VARAŽDIN ( varaždinsko rodilište - rodilište Varaždin rođeni )

Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo - Ivana Meštrovića bb, Varaždin  

Virovitičko-podravska Virovitica - RODILIŠTE VIROVITICA 

Rodilište Opće bolnice Virovitica - Ljudevita Gaja 21, Virovitica  

Vukovarsko-srijemska Vukovar- RODILIŠTE VUKOVAR

Opća bolnica Vukovar - Županijska 37, Vukovar

Vinkovci - RODILIŠTE VINKOVCI ( Vinkovačka bolnica rodilište )

Opća županijska bolnica Vinkovci Ginekološki odjel - Zvonarska 57, Vinkovci

Zadarska - (057 zadarsko rodilište - (057 zadarka rodilište dr Dominik Rukavina ) Zadar - RODILIŠTE ZADAR

Opća bolnica Zadar Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bože Peričića 5, Zadar

Šibensko-Kninska Knin - RODILIŠTE KNIN

Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin Rodilište - Kralja S. Suronje 12, Knin  

Šibenik - RODILIŠTE ŠIBENIK ( šibensko rodilište )

Opća bolnica Šibensko kninske županije Služba ginekologije i opstetricije - Stjepana Radića 83, Šibenik  

Grad Zagreb - najbolje rodilište u Zagrebu - privatno rodilište Zagreb Zagreb - RODILIŠTE ZAGREB

Rodilište Petrova

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i Medicinskog fak. Sveučilišta u Zagrebu - Petrova ulica 13, Zagreb ( rodilište Petrova Zagreb - Petrova rodilište - Petrova bolnica rodilište )

Rodilište Vinogradska

KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo - Vinogradska cesta 29, Zagreb ( Vinogradska rodilište Vinogradska bolnica rodilište )

Rodilište Merkur

Klinička bolnica Merkur Klinika za ženske bolesti i porode - Zajčeva 19, Zagreb ( KB Merkur rodilište - bolnica Merkur rodilište Merkur )

Rodilište Sveti Duh

Klinička bolnica Sveti Duh - Sveti Duh 64, Zagreb ( Rodilište Sveti Duh - Bolnica Sveti Duh rodilište )

Rodilište Podobnik 

Podobnik RODILIŠTE- Sveti duh 112 Zagreb ( Rodilište i poliklinika Podobnik - Privatno Rodilište Podobnik )

Predviđa se da se rađaona za ginekologiju i trudnice i bebe sagradi na novom prostoru.

Dnevna bolnica za ginekologiju i opstetriciju odjel rodilišta, ili rađanje kod kuće u hrvatskoj ? To pitanje više ne postoji. Jasno je da imamo veliki broj rodilišta koja mogu prihvatiti na vrijeme sve trudnice. Trudnice koje su na porodu imaju potpunu njegu i nadzor.

Opće bolnice imaju rodilišta u okviru svojih prostora kako se u rodilištima tj rađaonama na porod ne bi čekalo ni trenutka i kako bi na odjelu Rodilja dobila sva potrebna skrb kako je to i u drugim europskim zemljama uređeno.

Rađaone u bolnici danas su uobičajeni standard.

Bolnica

znak za BOLNICA

H - međunarodni znak za bolnice

Bolnica (u prošlosti hospital ili lazaret) ustanova je za liječenje bolesnika. Zadaća je bolnice da prima bolesnike na liječenje i njegu; da stručno i statistički obrađuje svoj bolesnički materijal te da rezultate objavljuje službenim putem ili u stručnim i znanstvenim krugovima; da unapređuje medicinsku znanost i da odgaja liječnički podmladak i pomoćno zdravstveno osoblje.

Vrste bolnica

U prošlosti

Hospitali (lat. hospitalis "gostinjski") ili gostinjci najprije su bile sobe ili prostori za goste odnosno strance, koji su se poslije koristili za liječenje gostiju, putnika i drugih.

Lazareti su isprva bili izolacijske bolnice ili skloništa, a dobili su ime po Hospitale Sancti Lazari u Rimu gdje su već u 7. stoljeću izolirali gubavce. 

1374. određeno je u Mlecima da se na Otoku sv. Lazara postavi karantena protiv kuge, u kojoj su svi došljaci s Istoka morali proboraviti 40 dana (tal. quaranta "četrdeset", odatle "karantena"), da se očiste i liječnički pregledaju.

Kasnije su se lazaretom nazivale uglavnom vojne bolničke ustanove te previjališta i zavojišta ranjenika.

Danas

Bolnice su javne i privatne (lječilišta, sanatoriji itd.).

Javne bolnice moraju primati bolesnike bez obzira na platežnu sposobnost. Po svom radu su opće i specijalne.

Opće bolnice liječe bolesnike svih vrsta bolesti, dok su specijalne bolnice namijenjene liječenju posebnih skupina oboljenja (umobolnice, rodilišta, bolnice za tumore, zarazne bolesti itd.) ili posebnih bolesnika (npr. dječje bolnice).

Opće bolnice mogu biti uređene samo za najnužnije bolničko liječenje, a mogu imati i posebne odjele za stručno liječenje.

Povijest

Antika

Bolnice su poznate od davnina, ali su to isprva bila više primitivna sirotišta, ubožišta ili njegovališta staraca i nemoćnih.

Ipak su se ovakve ustanove povremeno brinule i za liječenje bolesnika ili ranjenika. U Indiji su već u 5. st. pr. Kr. postojale ustanove slične današnjim bolnicama.

Bolničkim se liječenjem može smatrati i ono liječenje, kojim su se bavili svećenici u staroegipatskim hramovima Izide i Serapisa ili u starogrčkim hramovima Asklepija. U krajevima pod utjecajem grčke kulture i medicine bolesnici su prvo bili smještani u hramove, gdje su se molili za zdravlje, ležali i iščekivali ozdravljenje. Kasnije su se uz hramove gradile posebne prostorije za bolesnike, asklepijeji, posvećeni bogu Asklepiju.

Na liječenje u takvim prostorijama (lat. incubatio) imali su pravo samo bolesnici koji su za života darivali hram. Asklepijeji u Ateni i u Epidauru bili su glasoviti po čitavom tadašnjem civiliziranom svijetu.

Naposljetku su ta skloništa postala školama terapeutike, jer su uz njih bile uređene neke vrste kliničkih predavaonica, gdje se učio liječnički naraštaj. Takve su škole bile na Kosu (gdje se prema predaji školovao Hipokrat) i Knidu, gdje je cvala empirijska medicina i prirodno liječenje, a osobito hidroterapija, masaža i tjelovježba.

Hrvatska

Najstariju bolnicu u hrvatskim krajevima gradi templarski red 1186. u Sv. Petru na Bojištu kod Nina.

Godine 1347. osnovana je bolnica u Dubrovniku. Zgrada se nalazila s južne strane ženskoga samostana sv. Klare.

Bolnica se zvala hospitale magnum, da bi kasnije bila preimenovana u Domus Christi. Bila je, kao i drugi hospitali onoga doba, više sklonište za starce negoli bolnica.

Uz nju je 1420. osnovana i ljekarna istog imena, koja i danas postoji.

Ovaj je veliki hospital zaključkom senata od 26. veljače 1540. pretvoren u pravu javnu bolnicu i vjerojatno ili preseljen u novu zgradu, ili mu je postojeća bila znatno povećana i uređena. 

1888. Dubrovnik dobiva novu bolničku zgradu na Boninovu, dok je stara pretvorena u ubožište.

Tijekom srednjega vijeka hospitali-ubožnice javljaju se po svim većim mjestima i na  Primorju.

U Zadru je prije XIX. st. bilo desetak hospitala, među kojima jednome trag vodi čak u 559. Od njega je kasnije nastala vojnička, a 1904. građanska bolnica.

U kasnije vrijeme su bili poznati hospitali za posebne bolesti - leprozoriji u Zagrebu, Oborovu, Čazmi, Dubrovniku, Trogiru, Kotoru, Stonu i Konavlima. U Dubrovniku su bila dva, jedan iz 1320. na Pilama, a drugi iz 1463. na Pločama.

Trogirski je bio na otoku Čiovu, a potječe iz 1372. Kotorski je iz 1435. i jedini nosi pravi naslov Hospitale sancti Lazari sive leprosorum. Posebna je bila i bolnica protiv bolesti "škrljevo", prozvana po mjestu Škrljevu.

the cookie settings on this website are set to allow cookies to give the best browsing experience possible are set to allow if you continue to use this website without changing your cookie settings or you click accept below then you are consenting to this cookies to give you the best browsing experience possible on this website are set to allow

Često traženi pojmovi: 

torba za rodilište
rodilište split
staro rodilište split
rodilište rijeka
staro rodilište rijeka
sveti duh rodilište
rodilište sveti duh
rodilište varaždin
petrova rodilište
rodilište zadar
medicina rada rijeka staro rodilište
rodilište merkur apartman cijena
vinogradska rodilište
privatno rodilište hrvatska
rodilište nova gradiška
rodilište slavonski brod forum
splitsko rodilište
staro riječko rodilište
staro rodilište rijeka adresa
staro rodilište split medicina rada
merkur rodilište
privatno rodilište rijeka
privatno rodilište u zagrebu
rodilište našice
rodilište sinj
rodilište vinkovci
staro riječko rodilište adresa
vinkovačka bolnica rodilište
bolnica merkur rodilište
bolnica pakrac rodilište
Prikaži sve pojedinosti