Mogu li poslati telegram na stranom jeziku?

Telegram se može poslati i na stranim jezicima, ali je u tom slučaju sadržaj telegrama potrebno poslati na e-mail adresu narudzba@telegrami-brzojavi.eu ili isti ispuniti online.

telegram na stranom jeziku