Koliko košta dostava telegrama u domaćem i međunarodnom prometu?

Cijene slanja telegrama - brzojava - čestitke:

  • Standardno slanje odaberi telegram

  • Međunarodno slanje 
  • Hitno slanje - 
  • ili je navedeno uz svaki proizvod
  • prema cjeniku važećem na dan narudžbe

Cjenik je podložan promjenama bez prethodne najave

Koliko košta slanje telegrama cijena slanja telegrama