Kako mogu naručiti telegram? Telefonom, Internetom , SMS om ?

Korisnici mogu jednostavno naručiti telegram:

POZIV :099 6606 930

            POŠALJI TELEGRAM - ODABERI MOTIV I STIHOVE