Jesu li moji podaci zaštićeni prilikom kupnje?

Telegrami-brzojavi.eu obvezuju se poštivati anonimnost i privatnost korisnika Internet stranica, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. 

Prikupljati može osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.

Telegrami-brzojavi.eu navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. Telegrami-brzojavi.eu prikupljau, obrađuju i objavljuju podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internet trgovine bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Telegrami-brzojavi.eu ne bilježe broj vaše kreditne kartice niti pohranjuju transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica koriste se usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Registracijom dajete suglasnost da vas Telegrami-brzojavi.eu u svrhu promocije usluge i proizvoda mogu putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluga. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.